THI CÔNG SƠN SÀN EPOXY SÂN TRƯỚC NHÀ XƯỞNG

Đánh giá sàn nhà xưởng trước khi thi công: Sàn sân trước nhà xưởng các mac nền yếu và bề mặt nền xấu, đá sỏi 1 2 xuất hiện đầy mặt nền ảnh hưởng  cho việc thi công sơn epoxy.
Sản phẩm sử dụng: Sơn epoxy hệ lăn màu xám.
Màu sắc sử dụng: Bao gồm màu ghi đậm cho khu vực sửa chữa, màu ghi nhạt cho khu vực đường đi và đường line màu trắng phân chia khu vực.
Diện tích thi công: 700 m2.
Phương pháp thi công: hệ lăn epoxy.

THI CÔNG SƠN SÀN EPOXY SÂN TRƯỚC NHÀ XƯỞNG

Từ khoá: thi công sơn epoxy , THI CÔNG SƠN SÀN EPOXY SÂN TRƯỚC NHÀ XƯỞNG

0914 811 122