KERASEAL ADO10

KERASEAL ADO10 - Sơn epoxy APT hệ lăn ru lô, KERASEAL  ADO10  là  hệ  thống  phủ  epoxy chống bụi hai thành phần gốc dung môi, bề mặt hoàn thiện không mạch nối, kháng khuẩn và kháng hóa chất phổ thông.

Từ khoá: sơn epoxy , KERASEAL ADO10

0914 811 122