KERASEAL ADO122

Sơn epoxy tự căn bằng hay tự trải phẳng APT KERASEAL ADO122 là hệ thống phủ epoxy tự cân bằng, không dung môi và phenol. Bề mặt hoàn thiện phẳng, bóng, mịn và kháng hóa chất phổ thông.

Mài sàn, vệ sinh + sơn 01 lớp lót PRIMESEAL PS50 + lớp phủ 02 lớp KERASEAL ADO10 bằng con lăn ru lô hoặc phun.

Từ khoá: sơn epoxy ,KERASEAL ADO122

0914 811 122