MÀI BÓNG BÊ TÔNG

Chuyên mài bóng, đánh bóng nên bê tông theo yêu câù của khách hàng. Mài bê tông thâý đá sau đó đánh bóng, đánh bóng bê tông không thâý đá. Theo các đĩa đâù sô khác nhau 

MÀI BÓNG BÊ TÔNG

MÀI BÓNG BÊ TÔNG

Từ khoá: sơn nền nhà xưởng, MÀI BÓNG BÊ TÔNG

0907 062 138