MÀI PHẲNG HOÀN THIỆN

MÀI PHẲNG HOÀN THIỆN CHO NỀN BÊ TÔNG

Trong quá trình hoàn thiện nền bê tông thì chúng ta sẽ gặp một số sự cố khi đổ bê tông như sau:

1. Đổ bê tông bị mưa.

2. Đội làm mặt bê tông bị lỡ việc.

3. Cao độ nền bị sai...

MÀI PHẲNG HOÀN THIỆN CHO NỀN BÊ TÔNG

Để khắc phục một số sự cố này chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lại cao độ nền và mài phẳng lại nền bằng máy mài 3 pha công suất lớn.

Từ khoá: sơn epoxy ,MÀI PHẲNG HOÀN THIỆN

0914 811 122