THI CÔNG SƠN EPOXY KCC NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT GIẦY DA BẢO LỘC,

Tên công trình : THI CÔNG SƠN EPOXY TẠI NHÀ MÁY FIRST TEAM

Địa điểm : KCN BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG

Hạng mục: Thi công sơn nền epoxy kcc trên nền xưởng sản xuất Giầy Da

Nền bê tông cũ

Diện tích: 2.800 m2

Nhận định nền ban đầu

Nền mới, đã xoa sàn nhưng có nhiều vết tám vá ngay điểm giáp mối.

THI CÔNG SƠN EPOXY KCC NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT GIẦY DA BẢO LỘC,

Từ khoá: thi công sơn epoxy , THI CÔNG SƠN EPOXY KCC NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT GIẦY

0907 062 138