Thi công tăng cứng, chống bụi sàn bê tông

Để tạo ra một sàn bê tông hầu hết ai cũng biết các quy trình cơ bản. Tuy nhiên, mặt sàn bê tông khi áp dụng quy trình thông thường sẽ không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ bền, tính thẩm mỹ... Dưới đây là chuỗi quy trình để hoàn thiện một mặt sàn bê tông (Sàn công nghiệp, sàn tầng hầm, gara oto) theo công nghệ thẩm thấu FloorSeal: 

 1. Đổ bê tông

Thi công tăng cứng, chống bụi sàn bê tông

2. Cào cán, san gạt mặt bằng

Thi công tăng cứng, chống bụi sàn bê tông


3. Xoa nền bê tông (Tạo mặt nhẵn, phẳng cho sàn bê tông)

Thi công tăng cứng, chống bụi sàn bê tông

4. Xử lý Hóa chất tăng cứng

Thi công tăng cứng, chống bụi sàn bê tông

5. Đánh bóng bề mặt

Thi công tăng cứng, chống bụi sàn bê tông

6. Sàn bê tông hoàn thiện

Thi công tăng cứng, chống bụi sàn bê tông

Từ khoá: thi cong son san epoxy, Thi công tăng cứng, chống bụi sàn bê tông

0914 811 122