Thời Gian Thi Công Sơn Epoxy TianCheng Là Bao Lâu?

♦ Nhiều người hỏi mình rằng, em ơi “Thi Công Sơn Epoxy Thì Bao Lâu Thì Xong”.

- Điều đó thật khó trả lời vì điều này còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: 

  Diện tích thi công

  Điều kiện mặt bằng thực tế

  Hế thống sơn epoxy sử dụng

- Nên để có thời gian thi công chính xác cho mọi người thì nhà thầu chỉ có thể đưa ra sau khi khảo sát mặt bằng thực tế.

- Thông thường,với diện tích 3000m2 thì FICO thi công mất khoảng 4 – 7 ngày.

→ Do vậy, FICO luôn luôn đảm bảo với các bạn thời gian thi công sơn epoxy đúng tiến độ, nhanh chóng, chất lượng tốt 100%

Thời Gian Thi Công Sơn Epoxy TianCheng Là Bao Lâu?

THI CÔNG SƠN EPOXY BAO LÂU THÌ SỬ DỤNG ĐƯỢC
⇔ Vấn đề “Thi Công Sơn Epoxy Xong, Sau Bao Lâu Sử Dụng Được” liên quan đến độ khô của lớp sơn epoxy.

- Mà sơn epoxy gốm 3 mức độ khô là:

    Khô chạm tay.

    Khô cứng.

    Và khô hoàn toàn.

⇔ Thời gian khô của sơn epoxy được chia làm 3 mức độ:

- Mức độ 1: Khô chạm tay

Thời gian khô chạm tay khoảng 3-12 tiếng tùy vào sản phẩm sơn là thời tiết. Đây là mức độ khô mà đơn vị thi công có thể đi vào để chuẩn bị sơn lớp tiếp theo.

- Mức độ 2: Khô cứng

Thời gian khô cứng là 24 giờ sau thi công. Đây là mức độ sơn mà xe di chuyển nhẹ hoặc người đi vào.

- Mức độ 3: Khô hoàn toàn

Thời gian hoàn toàn là sau 7 ngày . Đây là mức độ sơn mà bạn thể sử dụng bình thường kể cả áp dụng với các xe trọng tải nặng, đi lại, va đập bởi lúc này lớp sơn epoxy đã đạt 100% cường độ, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Từ khoá: son san epoxy, Thời Gian Thi Công Sơn Epoxy TianCheng Là Bao Lâu?

0914 811 122