XOA NỀN BÊ TÔNG ĐƯỜNG

XOA NỀN BÊ TÔNG ĐƯỜNG

- Thi công xoa bê tông đường nội bộ, sân bãi, nhà xe...

- Thi công xoa nền lăn gai, tạo nhám.

XOA NỀN BÊ TÔNG ĐƯỜNG

Từ khoá: sơn epoxy ,XOA NỀN BÊ TÔNG ĐƯỜNG

0907 062 138