XOA NỀN BÊ TÔNG RẮC BỘT

XOA NỀN BÊ TÔNG RẮC BỘT HARDENER XÁM (GREY)

Thi công xoa bê tông nhà xưởng và rắc bột hardener xám.

- Có nhiều màu sắc của hardener để lựa chọn

+ Xám xi măng.

+ Xám trắng.

+ Xám đen.

XOA NỀN BÊ TÔNG RẮC BỘT

Từ khoá: sơn epoxy ,XOA NỀN BÊ TÔNG RẮC BỘT

0907 062 138