XOA NỀN BÊ TÔNG RẮC BỘT

XOA NỀN BÊ TÔNG RẮC BỘT HARDENER XANH (GREEN)

Thi công xoa bê tông nhà xưởng và rắc bột hardener xanh, xanh lá cây.

Định mức sử dụng tuỳ theo công năng của nhà xưởng.

XOA NỀN BÊ TÔNG RẮC BỘT

Từ khoá: sơn epoxy ,XOA NỀN BÊ TÔNG RẮC BỘT

0907 062 138