XỬ LÝ JOINT (RON BÊ TÔNG) BỊ BỂ, NỨT

XỬ LÝ JOINT (RON BÊ TÔNG) BỊ BỂ, NỨT

Trong qúa trị sử dụng các vị trí ron (jont) dưới tác động của xe nâng hàng dễ xảy ra tình trạng bị vữa, hư hỏng.

- Để khắc phục chúng ta có thể sử dụng một số phướng pháp sau:

1. Vá lại đường ron bằng vữa sửa chữa chuyên dụng.

2. Cắt lại ron đảm bảo yêu cầu làm việc của ron.

3. Trám ron bằng vật liệu chuyên dụng đàn hồi hoặc chịu lực bánh xe.

XỬ LÝ JOINT (RON BÊ TÔNG) BỊ BỂ, NỨT

Từ khoá: sơn epoxy ,XỬ LÝ JOINT (RON BÊ TÔNG) BỊ BỂ, NỨT

0907 062 138