XỬ LÝ VẾT NỨT BÊ TÔNG

XỬ LÝ VẾT NỨT BÊ TÔNG TƯƠNG ĐỐI ĐỒNG MÀU VỚI BÊ TÔNG

Việc xử lý vết nứt bê tông khi hoàn thiện sàn bằng phương án mài bóng bê tông và làm sao để màu sắc tương đối đồng nhất với nền. Đến với SANACO Quý khách sẽ được đáp ứng được yêu cầu này một cách hợp lý nhất.

XỬ LÝ VẾT NỨT BÊ TÔNG

Từ khoá: sơn epoxy ,XỬ LÝ VẾT NỨT BÊ TÔNG

0907 062 138